Ortopedyczna ocena fundamentu Twojego ciała

Ortopodologia

Badanie predyspozycji do zniekształceń w obrębie stóp i stawów kończyny dolnej, wysokospecjalistyczna diagnostyka obrazowa i funkcjonalna, indywidualne leczenie dzieci i dorosłych.

Ocena predyspozycji do powstania urazów oraz zniekształceń stóp w przyszłości, także u osób czynnie uprawiających sport. Komfort pracy dla tych, od których praca wymaga ciągłej aktywności ruchowej.

Ulga dla stóp

Badanie predyspozycji do zniekształceń w obrębie stóp i stawów kończyny dolnej, wysokospecjalistyczna diagnostyka obrazowa i funkcjonalna, indywidualne leczenie dzieci i dorosłych.

Ocena predyspozycji do powstania urazów oraz zniekształceń stóp w przyszłości, także u osób czynnie uprawiających sport. Komfort pracy dla tych, od których praca wymaga ciągłej aktywności ruchowej.